Çiçek İkonu
Aktif Yatırım Turunda

Bu girişim 200.000 USD yatırım aramaktadır.

Detayı Gör
AIPTIMIZE Minimum maliyetle maksimum hareketlilik !

  • Girişimin Bulunduğu Aşama MVP & Prototip
  • Girişimin Bulunduğu Sektör Enerji, Veri & Analitik, Donanım
  • Lokasyon İstanbul, Türkiye
  • Kuruluş Tarihi Aralık 2021
  • Çalışan Sayısı 4-10
  • Web Adresi palye.com.tr
Radarıma Ekle Mesaj At

Girişim Özeti

Ulaşım arz ve talebini saptamak amacıyla toplu ulaşım altyapısının verileri görüntü işleyen kameralarla toplanır. Sayımlar sayesinde yapılmakta olan yolculukların miktarı, başlangıç ve bitiş yerleri, zamanı gibi özellikler belirlenir, durak bazlı yolculuk hareketleri tespit edilir ve kentin yolculuk profili çıkarılır. Sorun ve potansiyeller görüntü işleme tabanlı kameralarla inen-binen yolcu sayısı şeklinde tespit edilir. Toplu ulaşım sisteminin ihtiyacı olan güzergâhlar, araç tipi, sefer saatleri, filo yönetimi, etkin kapasite kullanımı ve işletim sistemi, toplanan verilerden hareketle planlanır ve/veya optimize edilir. Enerji ve zaman tasarrufu sağlanmış olunur.

İş Modeli

Aiptimize iş modeli iki farklı şekildedir:
1. Konum ve saat bazlı yolculuk verilerini saptayan kameraların satışı
2. Kaynak ve işletim planlama sistemi, rotalama ve rota optimizasyonu, danışmanlık, ulaşım istatistikleri panelinin satışlarından oluşan aylık abonelik modeli.

Pazar ve Rekabet

Tüm pazar araştırmalarında ve endüstri analizlerinde aşağıdan yukarı (bottom up) metodu kullanılmıştır.
TAM
Pazar büyüklüğünü anlamak adına bir yerel yönetimi olan, şehir yapılanmasına sahip yerleşim birimleri baz alınmıştır. Güncel tanımlamaya göre ulaşım sistemleri barındıran, nüfusu 50.000’inin üstünde olan, kilometre başına 1.500 ortalama insanın düştüğü tüm yapılanmalar şehir kabul edilmiştir.
Bu tanımlamaya göre dünya üzerinde 2022 verilerine göre 10.000 adet şehir bulunmakta ve bu şehirlerin 1.934 tanesi metropol olarak statüsündedir. Dünya nüfusunun %50’si şehirlerde yaşamaktadır. Bu tanımlamaya göre yaklaşık 3,5 milyar insan ulaşım otoritesine sahip bölgelerde rezide etmektedir.

Yine de bu tanımlama ve oranlar nüfusun diğer %50’sinin toplu ulaşım sistemleri kullanmadığı anlamına gelmemektedir. Yarı yoğun alanlarda ve kırsal kesimlerde yaşayan insanlar da günlük ihtiyaçları ya da iş ve okul amaçlı olarak seyahat etmekte ve ulaşım sistemlerini kullanmaktadır.

2050 itibarıyla şehirlerde yaşayan insanların sayısının 3,5 milyardan 5 milyara çıkacağı öngörülmüştür. (www.oecd.org/regional/regional-statistics)

Girişimimiz, toplam pazar büyüklüğünü (Total Addressable Market) yukarıdaki verilere göre hesaplamış ve toplu ulaşım yetkisi olan dünya çapındaki 10.000 şehir belediyesini TAM kabul etmiştir. Bu tutar ürün kırılımları ve bu ürün/hizmetlerin fiyatlarıyla çarpılmış TAM değerine ulaşılmıştır.
Diğer yandan ürün ve hizmetlerimiz sadece lastik tekerlekli sistemlerde değil, raylı sistemlerde de kullanılabilir ve entegre edilebilir özelliktedir. Ancak raylı sistemlerin hemen hemen hepsinde konum bazlı iniş ve binişler istasyonlardaki turnikelerle tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla raylı sistemlerdeki ürün gamı sadece aboneliklerle sınırlı tutulmuştur.
SAM
Coğrafi, demografik, sosyal ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında hizmet verilebilir pazar değeri Türkiye ve EU ülkeleri bazında hesaplanmış ve SAM değerine ulaşılmıştır. Bu değerlere göre Avrupa’da 800 adet şehirde 200.000 adet toplu taşıma amaçlı otobüs bulumaktadır. Otobüslerin 8-12-18 metrelik otobüsler olduğu bilinmektedir. Bu uzunluktaki otobüslerin kapı sayıları ortalama 2’dir. Kamera satışları hesaplanırken her kapıya bir kamera takılacağı hesaplanmıştır.

EU’daki 800 şehrin 100 tanesi 1.000.000 nüfusun üzerindeki metropol alanlarıdır. Bu metropol alanlarına aylık abonelik gelirleri 5.000$’dan hesplanmış ve metropollerden elde edilecek aylık ve yıllık abonelik gelirleri hesaplanmıştır.
Geri kalan 700 şehirde ise yine aynı yöntemle 2.500$ üzerinden aylık ve yıllık gelirler bulunmuştur.

Dünyadaki raylı sistemlerin %40’ı Avrupa’da bulunmaktadır. Bugün Avrupa’da yaklaşık 75 adet metro sistemi bulunmaktadır. Abonelik paketleri ile Avrupa sistemlerine satılabilir durumda 185.000.000 € ‘luk ürün potansiyeli bulunmaktadır.

SAM pazarının EU ülkelerinden seçilmesinin sebebi, Avrupa’nın ulaşım, sürdürülebilir hareketlilik, iklim ve enerji konularına verdiği teşviklerdir. Bu teşvikler kapsamında Avrupa Birliği, bu alanda ortaya çıkan girişimler ve proje fikirlerine destek politikaları belirlemiştir. Şirketimiz belediyeler ve B2B pazarında yer almaktadır. Gerek ülkemizde gerek dünyada belediyelerle çalışan şirketler ödeme almakta güçlük çekmektedir. Girişimimizin hedef pazar olarak seçtiği Avrupa, Birliğin ekonomi, sürdürülebilirlik ve destek politikaları sebebiyle ödeme ve nakit akım problemini en aza indirecektir.
PAZARIN GELECEĞİ:
Ulaşım, özellikle toplu ulaşım pazarı gerek nüfus ve buna bağlı yolculuk miktarı olarak; gerekse filo sayısı olarak her gün büyümektedir. 2022 yılında 3,5 milyar olan şehir nüfusu sayısının 2050 yılında 5 milyar olacağı tahmin edilmektedir. İçinde bulunduğumuz pazarın büyümesini etkileyen en büyük faktör şehirleşme-kentleşme ve buna bağlı olarak nüfusun kırsal alanlardan kentsel alanlara kayması ve yolculuk sayısının artmasıdır.

Şehirlerin nüfusu ve sayısı sürekli olarak artmakta; şehrin bir fonksiyonu olan ulaşım sistemleri, sağlık ve eğitim yatırımları da gelişmektedir. Bu durum ise daha fazla şehir, daha fazla ulaşım sistemi ve daha fazla filo demektir. Ürün ve servislerimizin hitap edeceği Pazar da bu şekilde sürekli olarak genişleyecektir. Daha fazla gelişen şehirler beraberinde güçlü, konforlu, ekonomik ve iyi planlanmış toplu ulaşım sistemlerini gerektirmektedir.

Sistemin önemli bir paydaşı da yolculardır. Artan nüfusla beraber hareketlilik oranı da yükselecektir. Gerek Avrupa’da gerek dünyada kurumlar ve ulaşım otoriteleri kentsel hareketliliğe büyük önem vermekte ve yarattığı fon ve teşviklerle bu konudaki proje ve girişimleri “sürdürülebilir ulaşım” başlığı altında desteklemektedir. İnsanların gidecekleri yere en kısa sürede, en az aktarmalı ve en konforlu şekilde ulaşması, ulaşım alanında belirlenen dünya standartlarındandır. Bu standartlar ise yine etkin, iyi planlanmış ve iyi organize olmuş bir işletim sistemiyle mümkündür.

REKABET VE AIPTIMIZE'IN FARKLILAŞMASI
Ürün ve hizmetlerimizin sağladığı fayda önerilerinin bir sonucu olarak pazardaki rakiplerimizden aşağıdaki şekilde farklılaşıyoruz.

Küme olarak gösterilen evren AIPTIMIZE’ın ürün, hizmet ve fayda olarak temsil etmekte, içerisindeki alt kümeler de rakiplerin sunduğu ürün-hizmetleri ve faydalarını göstermektedir.
IVU
HASTUS
OPTIBUS
Verileri kurumlardan alıp işletim sistemi önerirler:

V-Count
Iris
FootfallCAM
Verileri toplarlar

AIPTIMIZE
Yolculuk verilerini toplar
Topladığı verileri yorumlar
Yapay zekâ sayesinde büyük veriden hareketle en optimum rotalar, çalışma ve sefer planları, araç ve şoför planları üretir.
Toplanan yolculuk verileri optimum güzergahların üretilmesini sağlar. Güzergâh optimizasyonu ise işleticiler için yakıt tasarrufu anlamına gelir.

Erişimini kolayca sağla!
Erişimini kolayca sağla!

Bu girişime ait ekip bilgilerini görüntülemek için hemen kayıt ol.

Hemen Kayıt Ol
Kayıt ol, önemli gelişmelere erişim sağla!
Kayıt ol, önemli gelişmelere erişim sağla!

Bu girişime ait önemli gelişmeleri görüntülemek için hemen kayıt ol.

Hemen Kayıt Ol
Hesabını yükselt, yatırımlara erişim sağla!
Hesabını yükselt, yatırımlara erişim sağla!

Bu girişime ait yatırım bilgilerine erişebilmek için üyeliğinizi premium hesaplardan birine yükseltin.

Hemen Paketleri İncele
Hesabını yükselt, dokümanlara erişim sağla!
Hesabını yükselt, dokümanlara erişim sağla!

Bu girişime ait dokümanlara erişebilmek için üyeliğinizi premium hesaplardan birine yükseltin.

Hemen Paketleri İncele

Haber Bulunmamaktadır

Bu girişim ile ilgili henüz bir haber yayınlanmadı.

Yakında

Yakında!

Bu özellik çok yakında aktif olacak. Bu ve diğer tüm yeniliklerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsin.