Çiçek İkonu
Aktif Yatırım Turunda

Bu girişim 300.000 USD yatırım aramaktadır.

Detayı Gör
Fetalist The new insight into your life

  • Girişimin Bulunduğu Aşama Kullanıcılar
  • Girişimin Bulunduğu Sektör Sağlık, Veri & Analitik
  • Lokasyon İstanbul, Türkiye
  • Kuruluş Tarihi Temmuz 2020
  • Çalışan Sayısı 11-20
  • Web Adresi www.fetal.ist
  • Sosyal Medya
  • Bu startup şirketleşmiştir.
Radarıma Ekle Mesaj At

Girişim Özeti

Fetalist, anne karnındaki bebekte olması muhtemel yapısal anomalilere doğal dil işleme ve görüntü işleme yöntemlerini kullanarak otomatize bir şekilde hastalıklara tanı konulmasına destek olmakta, hastalığın ve olası tedavisinin anlatılması ve hekimler için operasyon öncesinde operasyonu simüle edilebilmesi için kişiselleştirilmiş simülasyonlar ile 3 boyutlu platformlarda etkileşim imkanı sunmaktadır. Her yıl 213 milyon gebe popülasyonunun olduğu bir pazarda kullanmakta olduğu veri kaynağının türü ve boyutu ve hedeflediği yaş grubu ile rakiplerinden ayrılan Fetalist yüksek oranda doğruluk ile niş bir alanda geniş bilgi birikimi sağlayıp hasta hareketliliğini azaltırken hasta memnuniyetini arttırarak global pazarda yer almayı hedeflemektedir. Kurulmuş olduğu 2020 yılının son çeyreği itibari ile yerel ve global pazarda yerini almak için CDHi derneği ile iş birliği imzalamış ve bu vesile ile global ölçekte hasta ve hekimlere erişebilmek adına ilk adımı atmıştır. Bu süreçte ilk yurt dışı bireysel satışı gerçekleştirmiştir. Ayrıca akademik iş birliği kapsamında ABD merkezli bir sağlık kuruluşunun bu alandaki ihtiyacını karşılamaktadır. 2021 yılı itibari KOSGEB’den ilk desteğini alan Fetalist pandemi süresince internet tabanlı olarak gerçekleştirdiği pazarlama sürecini 2021 son çeyreği itibari ile sahada gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu süreçte alacak olduğu yatırımlar ile sermaye yapısını güçlendirerek hem pazarda büyüme hedefini hızlandırıp farklı pazarlarda yer alacak olup hem de mevcut Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak pazardaki öncü ve rekabetçi gücünü korumayı amaçlamaktadır. Mevcut ortaklık yapısı ile Fetalist farklı sektörlerde olmasına rağmen uzun süredir farklı projelerde bir arada çalışan alanında uluslararası düzeyde söz sahibi bir ekip tarafından kurulmuş olup vizyon sahibi, bireysel yeteneklerini takım çalışması içinde ustalıkla sergileyen, gerektiğinde sorumlulukları üstlenebilen genç ve dinamik bir çalışan kadrosuna sahiptir.

İş Modeli

Gelir modeli üyelik bazlı olarak planlanmıştır. Ürünün tanı tarafında hastalar tek kullanımlık standart paket üyeliği alabilirken hekim ve kurumlar kullanım miktarlarına göre sınıflandırılmış standart paketleri alabileceklerdir. Ürünün sunum ve simülasyon içeren kısmı premium paket olarak satılmaktadır. Bu paket kullanım başına ücretlendirilmekte ve öncesinde standart paketin mutlaka alınmış olması gerekmektedir.

Şirketin öncelikli hedefi tedavi edilebilir doğumsal anomali riski taşıyan gebeler ile bu alanda çalışan hekimler ve kurumlardır. Fakat ilerleyen süreçte tüm doğumsal anomalilere sahip gebeler, sonrasında ise tüm gebeler ile bu alanda çalışan hekim ve kurumlar hedef kitle olacaktır. Fetalist bünyesinde tanı alabilir hastalıkların oranı göz önüne alındığında ülkemizde yıllık 5000, dünya genelinde ise 850.000 hastaya ulaşılması hedeflenmektedir. Başlangıç olarak hedef kitlenin %10’una ulaşılması planlanmaktadır. İlerleyen süreçte ise tüm pazarda tekel olunması öngörülmektedir.

İlk yıl için mevcut pazarın %10’u hedeflenmektedir ve yıllık planda her sene ortalama %20’lik büyüme artışı hedeflenmektedir.

Satış stratejisi COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında belirgin farklılıklar göstermektedir. Pandemi süresince hastaların hekim ve kurumlara ulaşmakta yaşadığı güçlükler ön plana alınarak satış stratejisi hastalar ön planda olarak konumlandırılmıştır. Ancak eş zamanlı hekim ve kurumlara yönelik satış stratejisi de devam etmektedir.

COVID-19 sürecinde online tanıtımlara öncelik verilecektir. İnternet tabanlı tanıtım stratejilerinin ihtiyaçlarına yönelik gereken tüm multimedya unsurları (tanıtım filmleri, web içeriği, sosyal ağlar için üretilecek olan elektronik medya ve basılı öğeler) Fetalist bünyesindeki içerik üretici ekip tarafından tasarlanıp hayata geçirilmektedir. Bu alandaki tüm maliyetler mevcut durumda öz kaynaklardan karşılanmakta olup yatırımcılardan alacağımız desteğin bir kısmı bu alana yönlendirilecektir.

İlerleyen süreçte fetal tanı ve tedaviye yönelik bir webinar serisi planlanmaktadır. Covid sürecinde yüz yüze toplantıların iptaline bağlı olarak yaygın olarak kullanılan webinarlar aracılığı ile ilgili alanda çalışan hekim ve kurumlara erişilmesi planlanmaktadır. Eş zamanlı olarak ürünü katılımcılar canlı olarak deneme şansına sahip olacaklardır. Oluşturulan çıktılar KVKK uygun olarak sosyal medya iletileri olarak haftalık programlar halinde sunulacaktır.

COVID-19 sonrası dönemde ürünün pazarlama stratejisi hem akademik alanda hem de sahada aktif pazarlama yöntemleri ile olacaktır. Aktif pazarlamada sahip olunan iş birlikleri yanında geleneksel pazarlama stratejileri izlenecektir. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve biyomedikal kongrelerine katılım sağlanacaktır. Akademik alanda da düzenli olarak kongre ve seminerlere katılım sağlanarak hem ürünün ortaya çıkmasında gerçekleştirilen çalışmalar anlatılacaktır hem de kongre alanında stant açılarak ürünün aktif tanıtımı yapılacaktır. Bu tarz kongre ortamları hem objektif tartışma ortamı üzerinden alanında söz sahibi kişiler tarafından ürünün ve sonuçlarının tartışılması imkanını sağlayacak hem de aynı anda çok sayıda kişiye erişme imkanı yaratacaktır.

Bu toplantılar sonrasında hekimlerin de kendi kurumlarına yapmış oldukları geri bildirimler dolaylı reklamlarımız olacaktır. Web sitesi ve sosyal medya gibi mecralarda da etik kurallar ve yasal çerçeveler içinde gerekli tanıtımlar yapılacaktır. Pazarlamanın en önemli ayaklarından birisi de hastaların birbirine ilettiği geri bildirimler olacaktır. Hastalar ürünün tanıdaki kesinlik oranı kadar sunumundan elde ettiği memnuniyeti çevresine aktardığı ölçüde farklı hastalar farklı hekimlere gittiğinde talebi arz olmadan yaratacaklardır.

Pazar ve Rekabet

Dünya çapında tıbbı görüntüleme amacıyla kurulmuş ya da faaliyet gösteren 42 firma bulunmaktadır. Bunlar her biri meme, beyin, kalp ya da akciğer olarak özelleşmiş ve erişkinde ultrason, düz grafi ya da bilgisayarlı tomografi verileri ile çalışan sistemlerdir. Yaş grubu açısından baktığımızda bu firmaların hiçbiri fetal yaş grubu ile çalışmamaktadır. Ayrıca veri kaynağı olarak MR kullanan sadece bir firma bulunmaktadır ki bu firmada aynı hastanın tekrarlayan MR görüntülerindeki fark üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu firmaların bir kısmı klinik tanıda destek amaçlı iken bir kısmı araştırma amaçlı çalışmaktadır. Klinik uygulanamaz demeyerek klinik kullanımı dolaylı olarak dahil eden firmalar ise sadece görüntüleri işlemekte, hastaların klinik ve laboratuvar bilgilerini değerlendirmeye almamaktadırlar. Ancak tıpta asıl olan görüntülemelerin değil hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Mevcut bulunan ürünlerin tamamına yakını ya yazılı ya da 2 boyutlu olarak sonuç bildirirken çok az bir kısmı da bilgisayar ekranında 3 boyutlu olarak sunum yapmaktadır.

Hedef kitlemiz çözüm önerisi sunduğumuz problem ile mevcut durumda konvansiyonel yöntemler ile mücadele etmektedir. Bu da tanı sürecinde insan faktörüne bağlı hata riskini arttırırken sunum da iletişimin sınırlı olmasına sebep olmaktadır. Hekimler hastalar ile iletişimde kağıda çizmekte ya da internet üzerinden buldukları bir örneği paylaşmaktadırlar. Mevcut rakipler ise sunum safhasında hastaya bilgilendirme sürecinde hitap edecek çözüm önerileri sunmamaktadır.

Oluşturduğumuz sistemin otomatik işliyor olması ve fetal döneme hitap etmesi mevcut rakiplerimize yönelik en büyük üstünlüğümüzdür. Fetal dönemde yapılan MR incelemeleri değerlendirilecektir. USG ile yapılan incelemelerin operatör bağımlı olması, tomografi ya da direkt grafilerin gebelikte kullanılamaması nedeni ile MR öncelikli çalışma alanımızdır. Ancak kullanmakta olduğumuz teknoloji BT görüntülerini de değerlendirebilmektedir. Bunların dışında 20 saniyede %100’e varan tanı kesinliği ve %98’e yaklaşan sınıflandırma sağlaması; erken tanının erken tedaviye yol açarak önleyici tıbbın geliştirilmesi; niş bir alanda bilgi birikiminin oluşturulması ve bu birikime her yerden erişimin sağlanmasının yanında sağlık sistemine olan toplam maliyetin düşürülmesi Fetalist’i rakiplerinden ayırmaktadır.

Rekabette iş fikrini öne çıkaracak en önemli unsur Emrah Aydın’ın 2011 yılı itibari ile Avrupa ve Amerika’daki fetal merkezlerde devam eden iş birlikleri ve merkezlerin verilerine erişebilirliğidir. Ürün özelinde fikir olarak rakipler tarafından üretilme potansiyeline sahiptir. Ancak ürünün optimum çalışması elde edilen veri büyüklüğü ile alakalıdır. Ülkemizde mevcut veriler Avrupa ve ABD’den daha fazladır. Mevcut olan uluslararası akademik iş birliklerin yanında proje yürütücüsü fetal cerrahinin dışında yapay zeka uygulamaları ve işletme-pazarlama alanında ihtisas sahibidir. Bu da kuruluşumuzun farklı merkezler ve sektörler ile hali hazırda iş birliği sahibi olmasını sağlamaktadır. Ayrıca akademik danışmanlarımız alanlarında 10 yılı aşkın ulusal ve uluslararası deneyime sahip akademisyenlerdir.

Fetalist hedef yaş kitlesi ve kullandığı veri itibari ile sektörde niş bir alanda konumlanmaktadır. Kişiselleştirilmiş görüntülerin AR/VR ile sunumu da mevcut firmalar tarafından uygulanmamaktadır. Ayrıca akademik alanda geliştirmekte olduğumuz yeni bir görüntüleme teknolojisinin de bu sisteme entegre edilmesi planlanmaktadır.

Rakipler çok uluslu şirketlerle çalışan startuplardan oluşmaktadır. Rakipler ürünlerini tamamlayıp piyasaya sürmüş, bir kısmında ise yeni ürün geliştirme aşamalarına devam edilmektedir. Ancak rakiplerin büyük çoğunluğu klinik uygulamaya uygundur ibaresini kullanmamakta ve kendilerini araştırma tarafında konumlandırmaktadırlar. Rakipler birçok yatırımcıdan oldukça fazla yatırım almışlar ve almaya devam etmektedirler. Ayrıca birçok rakip dünyaca ünlü şirketler ile iş birliği yaparak desteklenmektedir. Yakın rakiplerimizden Zebra Medical Vision toplam 57 milyon, Icometrix 20,2 milyon, VoxelCloud 50 milyon USD yatırım almıştır.

Yer Aldığı Portföyler

KWORKS
Erişimini kolayca sağla!
Erişimini kolayca sağla!

Bu girişime ait ekip bilgilerini görüntülemek için hemen kayıt ol.

Hemen Kayıt Ol
Kayıt ol, önemli gelişmelere erişim sağla!
Kayıt ol, önemli gelişmelere erişim sağla!

Bu girişime ait önemli gelişmeleri görüntülemek için hemen kayıt ol.

Hemen Kayıt Ol
Hesabını yükselt, yatırımlara erişim sağla!
Hesabını yükselt, yatırımlara erişim sağla!

Bu girişime ait yatırım bilgilerine erişebilmek için üyeliğinizi premium hesaplardan birine yükseltin.

Hemen Paketleri İncele
Hesabını yükselt, dokümanlara erişim sağla!
Hesabını yükselt, dokümanlara erişim sağla!

Bu girişime ait dokümanlara erişebilmek için üyeliğinizi premium hesaplardan birine yükseltin.

Hemen Paketleri İncele
Yakında

Yakında!

Bu özellik çok yakında aktif olacak. Bu ve diğer tüm yeniliklerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsin.