Toplio Eski, bozuk, atık elektronik eşyalarınızdan kurtulmanın en kazançlı yolu!

 • Girişimin Bulunduğu Aşama MVP & Prototip
 • Girişimin Bulunduğu Sektör Bilgi & İçerik, Finans & Ödeme Sistemleri, Veri & Analitik, Pazaryeri
 • Lokasyon İzmir, Türkiye
 • Kuruluş Tarihi Ağustos 2018
 • Web Adresi www.toplio.co
Radarıma Ekle Mesaj At

Girişim Özeti

Toplio, evinde ve işyerinde elektronik atık oluşan kişiler ile Lisanslı AEEE Toplama Tesisleri'ni bir araya getirirken her iki tarafın da AEEE'ler söz konusu olduğunda şu an taşımakta olduğu lojistik yükü, şu anda bağımsız ve kısmen kayıt dışı faaliyet göstermekte olan AEEE toplayıcıları ve taşıyıcılarını, sunduğu rota optimizasyonu ve daha fazla AEEE'ye ulaşım imkanı avantajlarını kullanarak kendi sistemine dahil ederek ortadan kaldırmayı hedefler.
Toplio, son tüketici konumunda olan kullanıcısının hesabına platform üzerinden geri dönüşüm sürecine aktarılan atıkların, anlaşmalı olunan lisanslı atık tesisi tarafından belirlenen değeri üzerinden puanlar aktarır. Bu puanlar kullanıcı tarafından Tema, TGV, Koruncuk gibi vakıflara Türk Lirası cinsinden bağışlanabileceği gibi, Toplio'nun verdiği hizmetin bedeli ve anlaşmalı ödeme sisteminin komisyonu düşülerek kullanıcının belirttiği banka hesabına havale/eft yöntemi ile gönderilebilir veya anlaşma sağlanacak elektrikli ve elektronik eşya üretici firmalardan indirim kuponu-çekine dönüştürülebilir. Toplio, bu sayede AEEE alanındaki toplumsal farkındalığa destek olurken STK'lara ve firmalara da potansiyel müşteri ve gönüllülere ulaşım ve iletişim imkanı sağlar.
Toplio, kullanıcıların, tesislerin ve taşıyıcıların GPS verileri, AEEE'lerin lojistik parametreleri ve fiziksel özellikleri kapsamında geliştirilecek yazılım algoritması aracılığıyla sağladığı rota optimizasyonu ile müşterisi ve paydaşı olan tesis ve taşıyıcıların enerji ve zamandan tasarruf etmesine imkan yaratmasının yanı sıra, hali hazırda kayıt altına alınamayan hurdacılık ve toplayıcılık faaliyetlerini kayıt altına alır ve yapılan araştırmalar neticesinde toplum genelinde "güvenilmez" olarak algılanan hurdacı ve atık toplayıcılarını, teknolojik ve yeni nesil bir iş modeli içinde denetleyip takip ederek güvenilir hizmet sağlayıcı haline getirir.
Toplio, mevcut çözümler dahilinde, özellikle Bilişim Teknoloji ve Telekomünikasyon Ekipmanları alanındaki atıklarda ortaya çıkan "Geriye dönük verilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilmesi" olarak tanımlanan güvenlik açığını, anlaşmalı olduğu lisanslı AEEE toplama-ayırma tesislerini ve taşıyıcıları yasal yükümlülükler ve yaptırımlar uygulamak suretiyle kapatırken, kayıtlı faaliyetler dolayısıyla oluşabilecek bir data sızıntısının kaynağının tespit edilebilmesine yardımcı olur.

Toplio, Lisanslı AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Atık) Toplama ve Ayırma Tesisleri'nin ve AEEE Taşıyıcılarının atık kaynağına ulaşımında GPS verileri, Java ve PHP dilleri kullanılarak geliştirilecek yazılım algoritması aracılığıyla rota optimizasyonu sağlayarak yakıt, zaman ve maliyet açısından tasarruf imkanı yaratan, son tüketicideki farkındalığı, tasarruf ve kazanç imkanlarıyla teşvik ederek tesislere ulaşan elektronik atık miktarının artmasına destek olan, mobil ve web portalları üzerinden takip ve analiz imkanı sunarak veri madenciliğine imkan tanıyan yeni nesil bir elektronik atık yönetimi platformudur.

İş Modeli

Toplio, tüm faaliyetlerinin temelinde bir tersine lojistik projesi olarak nitelendirilebilmektedir. Lojistik faaliyet gösteren herhangi bir firmanın veya şirketin tersine, Toplio'nun tedarikçisi, hitap ettiği kullanıcı hedef kitlesi olan evinde ve işyerinde elektronik atık oluşan kişilerdir. Toplio, evinde ve işyerinde elektronik atık oluşan kişilerden tedarik ettiği AEEE'leri rota optimizasyonu sağladığı saha ekibi elemanları ve elektronik atık taşıyıcıları vasıtasıyla lisanslı AEEE atık toplama ve ayırma tesislerine ulaştırır. Bu açıdan ele alındığında Toplio'nun ana müşteri kitlesi lisanslı AEEE atık toplama tesisleridir. Görüşme gerçekleştirdiğimiz firmalardan aldığımız bilgiler, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu atığa ulaşmaları ve lojistik maliyetleri azaltmak konusunda bir boşluğu doldurduğumuza işaret etmektedir. Toplio, il ve ilçe bazında anlaşma sağlayacağı tesislerin, Toplio üzerinden gelen atıklara biçecekleri değer üzerinden elde ettiği geliri, kendi platformu üzerinden taşıyıcı ve kullanıcılara dağıtırken, kendi hizmet komisyonunu alarak gelir modelini oluşturur. Farklı şehirlerden, farklı demografik yapıdan 80 kişinin katıldığı anketimizden elde ettiğimiz sonuçlara göre (REF1) evlerde ve işyerlerinde en çok bulunan atık olduğunu gözlemlediğimiz cep telefonları üzerinden bir örnekle açıklayacak olursak; lisanslı atık toplama tesisleri, aldıkları cep telefonu karşılığında ortalama 10-30 TL arasında bir bedel ödemektedir. Biz 20 TL üzerinden bir hesap yaptığımızda, Toplio platformunda, tesis, 20 TL'lik ödemeyi Toplio firmasına yapar. Toplio elde ettiği 20 TL'nin 15 TL'sini (%75?ini) taşıyıcıya/kuryeye, 1 TL'sini (%5) kullanıcısına/tedarikçisine dağıtır. Bu hesapta, Toplio'nun elde ettiği gelir 4 TL'dir. (hizmet komisyonu) Toplio'nun gelir modeli hizmet komisyonu ile sınırlı kalmamaktadır. Toplio elde ettiği verileri elektronik ürün üreten veya piyasaya süren firmalara değerli data olarak satabileceği gibi, içinde barındırdığı rota optimizasyonu yazılımını belediyelerle gerçekleştireceği işbirlikleri sonucunda hizmet olarak satabilmektedir. Toplio, AEEE Tesislerinin dijital dönüşümü için gereken dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetini de verebilecektir.

Pazar ve Rekabet

AEEE'ler, yapılan araştırmalara göre en hızlı büyüyen atık türüdür. Türkiye'de sadece 2015 yılında 530.000 ton elektronik atık, 1000 ton ise cep telefonu atığı ortaya çıkmıştır. Bu sayının yalnızca 30.000'i geri dönüşüm sürecine aktarılmış (REF2) ve geri dönüşüme aktarılamayan elektronik atıklar üzerinden Türkiye ekonomisinin 764 Milyon Euro kaybı oluşmuştur. Toplio, Birleşmiş Milletler'in küresel sürdürülebilirlik 2030 hedefleri, Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen, uluslararası hibe/teşviklerle desteklenen Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen Sıfır Atık projesi ile aynı vizyonda hareket etmekte ve sözü geçen hedefler, planlar ve projeler kapsamında desteklenme potansiyeli de taşımaktadır.
Toplio'nun hizmet verdiği sektör Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm sektörünün en hızlı büyüme gösteren dalı olan AEEE; atık elektrikli ve elektronik eşyadır. Sektör, bu alanda faaliyet gösteren geri dönüşüm firmaları, atık toplama - ayırma - geri kazanım tesisleri ve bu tesislerin işbirliği içinde olduğu yetkilendirilmiş kuruluşlar, belediyeler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan oluşmaktadır.
2017 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren lisanslı AEEE Toplama ve Ayırma tesisi sayısı 64 olarak gerçeklemiştir. Bu sayının çoğalan talep ve fırsatlar karşısında hızla artacağı öngörülmektedir. Biz de gerçekleştirdiğimiz bir müşteri görüşmemizde, geri dönüşüm tesisinin AEEE toplama ve ayırma lisansı almak için başvuru yaptığını ve onay aşamasında olduğunu gözlemledik.
AEEE'ler özelinde sektörün genel alışkanlığı sanayi ile işbirliği yapmak, endüstriyel e-atık olarak nitelendirebileceğimiz atıkları fabrikalardan toplu bir şekilde almak veya yurtdışından e-atık ithalatı yapmaktır. Bunun yanında az da olda ev ve işyerlerindeki atıkları gündemine alan firmaların olduğu gözlemlenmiştir.
Tesislerin ana önceliği, en çok e-atığa, en az lojistik ve personel maliyeti ile ulaşabilmek ve ulaştığı atığı en kısa sürede sınıflandırıp, ayırarak ihtiyacı olan sanayi kollarına ve geri dönüşüm tesislerine sunmaktır.
Lisanslı atık toplama tesislerinin ana önceliğine, atığa ulaşım için ek kanal oluşturmak ve saha ekipleri için rota optimizasyonu sağlamak gibi özelliklerimizle cevap verdiğimizden, şimdiden projenin hayata geçmesi için sektörde bir heyecan olduğunu, yaptığımız müşteri görüşmelerinden anlayabilmekteyiz.
Türkiye'de 2017 yılında 530.000 ton elektronik atık ortaya çıkmış ve bu atıkların 30.000'i geri dönüştürülebilmiştir. Yapıları itibarıyla elektronik atıklar %100 geri dönüştürülebilir durumdadır. Açıklanan bir raporda, Türkiye'nin geri dönüştüremediği atıklarından 764 milyon Euro kaybının olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu rakamın sadece takip edilebilen kayıtlı faaliyetlerin ölçümlenmesi ile ortaya çıktığını varsayarsak, kayıt dışı hurdacılık, lisanssız, merdiven altı tesislerin faaliyetleri de hesaba katıldığında büyük bir fırsatın, büyük bir kayba dönüştüğü tahmin edilebilmektedir.
Birleşmiş Milletler?in Küresel Sürdürülebilirlik 2030 hedefleri kapsamında geri dönüşüm, sorumlu üretim, sorumlu tüketim gibi hedefler doğrultusunda hareket eden firma ve girişimler hibe ve teşviklerle desteklenmektedir. Avrupa Komisyonu'nun 2012 yılında hayata geçirdiği Döngüsel Ekonomi Eylem Planı dahilinde, Avrupa Birliği konu ile ilgili pek çok hibe ve teşvik programını açıklamış ve açıklamaya devam etmektedir. Ülkemizdeki Sıfır Atık Projesi'nin son derece başarılı olması ve her kesimden sahiplenilmesi, bu projenin bir devlet politikası haline gelmesi için gerekli zemini hazırlamıştır. Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Sektörü İthalata dayalı ekonomiden üretime ve ihracata dayalı ekonomiye geçişte, sunduğu çevresel faydalar ve maliyet avantajlarıyla, son derece önemli bir konuma sahiptir.

Toplio Ekibi

İzzet Düdük Yazılım Uzmanı
Furkan Gökhan Karaca İş Geliştirme Uzmanı
Metin Turgay Programlama & Yazılım Uzmanı

Önemli Gelişmeler

 • 01 Ağustos 2018

  Toplio kuruldu.

 • 15 Eylül 2018

  Tübitak BİGG Kapsamında İzmir Teknopark BigAssist Programına Kabul Edildi.

 • 16 Ekim 2018

  Dünya çapında 100'den fazla ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen İklim Değişikliği Hachkathon'u Climathon Turkey 2018'de 1.lik Ödülü (4000₺)

 • 23 Kasım 2018

  Bambu Ön Hızlandırma Programı'ndan 1.likle Mezun Oldu.

 • 01 Aralık 2018

  DEÜ DEPARK Bambu Ön Kuluçka Merkezinde Ön Kuluçka aşamasına geçti.

Önemli Dosyalar

Tanıtım Videosu
Yatırımcı Sunumu
Temel Veriler (Fact Sheet)
Yakında

Yakında!

Bu özellik çok yakında aktif olacak. Bu ve diğer tüm yeniliklerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsin.